Logo
3 razloga zbog kojih je crna zova ključni saveznik u borbi za jak imunitet

Antioksidativna aktivnost

Antiradikalna aktivnost sokova dobijenog iz jagodičastog voća ima složen mehanizam zbog različitih interakcija antioksidanata i sposobnosti heliranja metala.

Sok od zove ima izuzetno jaku antioksidativnu aktivnost, prema svim primenjenim testovima. U ovoj studiji po prvi put je ispitana sposobnost uklanjanja radikala cNO radi soka od zove. Na osnovu postignute vrednosti, koja je bila vrlo visoka, dokazano je da je analizirani sok predstavlja snažno sredstvo u procesu čišćenja radikala cNO.

Reaktivne azotne vrste (RNS), kao endogeni intermedijeri koji se kontinuirano javljaju u živim ćelijama, igraju bitnu ulogu u regulaciji fizioloških procesa, zbog čega su različite biološke aktivnosti cNO uslovljene njegovim radikalnim karakterom. Sok od zove takođe je postigao snažan ukupni antioksidativni potencijal, kao i potencijal heliranja metala. U poređenju sa sokom od borovnice, sok od zove pokazao je jači potencijal smanjenja ovih vrednosti.

Veoma dobra sposobnost crne zove kod helacije metalnih jona verovatno je uslovljena fitohemijskim (polifenolskim) sastavom.

Ispitivanje koje je sprovela grupa istraživača ukazuje na sposobnost soka od bobica crne zove da inhibira peroksidaciju lipida, odnosno da spreči oštećenje ćelijskih membrana izazvanih slobodnim radikalima.

Na ovaj način se podrazumeva da sok od bobica crne zove, kao potencijalno novi funkcionalni proizvod, mogu smanjiti rizik od razvoja različitih bolesti savremenog društva izazvanih oksidativnim stresom.

Enzimska inhibitorna aktivnost soka od zove

Enzimi predstavljaju dragocene farmaceutske ciljeve za kontrolu globalnih zdravstvenih problema. Razvoj Alchajmerove bolesti povezan je sa izmenjenom enzimskom aktivnošću, acetilholinesterazom (AChE) i butirilholinesteraze (BChE). Ovi enzimi igraju ulogu u regulaciji nivoa neurotransmitera acetilholina (ACh) na sinaptičkoj praznini. S tim u vezi, inhibiranje prekomerne aktivnosti ovih enzima je dragocen terapeutski način ublažavanja Alchajmerovih simptoma.

Dobijeni rezultati pokazuju da sok od zove dobro inhibira AChE i BChE. Prethodne studije su otkrile da se fenolne kiseline ili molekuli sa fenolnim prstenom i hidrofobnim ostacima u njihovoj strukturi smatraju potencijalnim inhibitorima AChE i BChE. Fenolne kiseline identifikovane u soku od zove značajno doprinose ostvarenoj aktivnosti.

Tirozinaza je ključni enzim u sintezi melanina i nekih drugih pigmenata. Povećana koncentracija ovog enzima u telu može dovesti do melanoma. Zbog toga inhibicija tirozinaze može biti veoma važna za kontrolu različitih oblika poremećaja kože, posebno poremećaja pigmentacije. Otuda je nametnuta potreba za pronalaženjem i izolovanjem prirodnih inhibitora ovog enzima.

Inhibitorna snaga soka od zove takođe je ispitana na enzimu tirozinazi. Analize su pokazale da je ispitivani sok bio vrlo moćan inhibitor tirozinaze. Antitirozinazni potencijal ispitivanog soka mogao bi se objasniti izuzetno bogatim fitohemijskim sastavom.

Najrasprostranjenija jedinjenja, kao što su protokatehuinska kiselina, kvercetin, kvercetin-3-O-heksozid, hlorogena kiselina i rutin mogu doprineti snažnom antitirosinaznom potencijalu soka od zove.

Naime, flavanoni i flavanonoli imaju sposobnost da reverzibilno i konkurentno inhibiraju tirozinazu. Flavanoni su bakarni helatori koji poremećaju strukturu tirozinaze hidrofobnim interakcijama i heliraju bakarni jon, koordinirajući sa 3 ostatka histidina (HIS61, HIS85 i HIS259). Dakle, može se zaključiti da bi jedinjenja sa flavonoidnom strukturom, detektovana u soku od zove, mogla da utiču na helaciju bakarnih jona i tako smanje prekomernu aktivnost tirozinaze, što dalje smanjuje mogućnost razvoja različitih bolesti.

α-amilaza i α-glukozidaza su enzimi koji učestvuju u metabolizmu ugljenih hidrata, a prekomerna aktivnost ovih enzima dovodi do akumulacije glukoze u krvi, što je početni korak u razvoju dijabetesa, jedne od najrasprostranjenijih bolesti modernog društva. Inhibicija α-amilaze i α-glukozidaze smatra se efikasnim načinom kontrole nivoa glukoze u krvi kod pacijenata sa dijabetesom.

 

Referenca: Milena Vujanović i sar. (2020) Elderberry (Sambucus nigra L.) juice as a novel functional product rich in health-promoting compounds, Faculty of Technology, University of Novi Sad