Logo
Kako crna zova pomaže u sprečavanju razvoja virusnih infekcija i prehlada?

Rezultati mnogih studija ukazuju na blagotvorno dejstvo konzumiranja preparata od zove (Sambucus nigra). Njihov antioksidativni i zaštitni potencijal utvrđen je kod respiratornih bolesti, prehlade, kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i gojaznosti. Pored pomenutog, potvrđen je značajan uticaj na imuni sistem, antivirusno, antibakterijsko i antifungalno delovanje.

Zova je poznata biljka koja pomaže u lečenju gripa i prehlade, pokazujući antivirusno i antibakterijsko delovanje (Kong, 2009). Ekstrakti bobica koriste se prvenstveno kao antivirusni agensi kod prehlade, gripa i infekcije Herpes virusom. Istraživanje pokazuje da Sambucus nigra poseduje imuno-modulirajuća i antioksidativna svojstva. Sastav jagodičastog voća uključuje flavonoide kvercetin i rutin, antocijane identifikovane kao cijanidin-3-glukozid i cijanidin-3-sambubiozid, protein hemaglutinina Sambucus nigra aglutinin III (SNA-III), cijanogeni glikozidi uključujući sambunigrin, viburnsku kiselinu i vitamin A i C (Mario Roxas and Julie Jurenka 2007.).

Mehanizam antivirusne aktivnosti analiziranih polifenolnih jedinjenja zasnovan je na direktnom vezivanju za virus H1N1, što je rezultiralo sprečavanjem prodiranja virusa u ćelije, inhibiranjem infekcije in vitro. Takođe su sprovedene studije o antivirusnoj aktivnosti protiv virusa H1N1 i citotoksičnosti koncentrata soka od crne zove uz upotrebu ćelija MDCK (Kinoshita, Haiashi Kataiama, Haiashi i Obata, 2012).

Kravitz i saradnici (2011) proučavali su antibakterijske i antivirusne aktivnosti komercijalnih proizvoda ekstrakta zove i utvrdili inhibiciju širenja virusa gripa A i B.

Koncentrat soka od zove stimulisao je sistemski i lokalni imunološki odgovor. Otkriveno je da je najaktivnija frakcija bila visoka molekularna frakcija (HM), a najveću inhibiciju replikacije virusa i stimulaciju za proizvodnju antitela prouzrokovala je frakcija HM II, koja se sastojala uglavnom od kiselih polisaharida.

Fenolna jedinjenja u obliku flavonoida prisutna u ekstraktu zove takođe su pokazala sposobnost blokiranja prodiranja i infekcije GHOST ćelija virusom HIV-1 (Fink, Roschek i Alberte, 2009).

Takođe je demonstrirana antibakterijska aktivnost ekstrakta u odnosu na gram pozitivne Streptococcus piogenes, Streptococcus grupu G i Streptococcus grupu C i gram negativne bakterije Branhamella catarrhalis koje uzrokuju česte infekcije gornjih disajnih puteva (Kravitz i saradnici., 2011). Sve analizirane koncentracije ekstrakta pokazale su inhibitorni efekat na rast bakterija, u rasponu od 70 do 99%.