Logo
Bio-aktivna jedinjenja crne zove (Funkcionalna hrana)

Prekomerna aktivnost enzima dovodi do poremećaja u funkcionisanju organizma i uzrokuje razvoj neurodegenerativnih bolesti, melanoma i dijabetesa.

Biološki aktivna jedinjenja prisutna u samoniklim biljnim vrstama nosioci su biološke aktivnosti, posebno fenolna jedinjenja, minerali, fitosteroli, terpeni. Jagodičasto voće vrlo je dobar izvor prirodnih molekula koji pokazuju neuroprotektivna, antiinflamatorna, antioksidativna, antidijabetička i antimikrobna svojstva.

Zahvaljujući svojim lekovitim svojstvima, zova je veoma atraktivna za naučna istraživanja.

Upotreba plodova zove je ponekad ograničena zbog prisustva cijanogenih glikozida u ovoj biljnoj vrsti. Međutim, zreli plodovi zove su sigurni za konzumaciju i preradu, zbog činjenice da sve veći stepen zrelosti plodova dovodi do smanjenja sadržaja ovih jedinjenja u plodu, što ne dovodi do smanjenih toksičnih efekata na telo. Senica i sar. su pokazali da zrelo voće sadrži najmanje cijanogenih glikozida u poređenju sa cvećem i lišćem.

Bobice crne zove korišćena za dobijanje AVA ZOVA suplementa prilikom prve kontrole sveže ubranih bobica sadržale su količinu šećera koja je ukazivala na izuzetan stepen zrelosti,  dok su rezultati analize toksičnih elemenata ukazali su na to da je ispitivana zova rasla u ekološkom području i na nekontaminiranom zemljištu.

Ovakva analiza rezultirala je dobijanjem sertifikara o organskom poreklu sirovine.

Polifenoli, karotenoidi i peptidi najviše su proučavana bioaktivna jedinjenja i spadaju u grupu komponenata sa odličnim potencijalom kao funkcionalni sastojci hrane sa izuzetnim benefitima na zdravlje.

Procena sadržaja makro i elemenata u tragovima posebno je važna u slučaju Fe i K pošto su ovi elementi značajni faktori u prevenciji različitih bolesti.

Pored fenolnih kiselina, u soku od zove identifikovano je šest flavonoidnih jedinjenja. Dominantni flavonoidi bili su kvercetin-3-O-heksozid, kvercetin i rutin.

Ovi bioflavonoidi štite moždane ćelije od oksidativnog stresa, koji oštećuje tkivo i dovodi do Alchajmerove i drugih neuroloških poremećaja.